Tüstav İktisadi İşletmesi tüm kitaplar kayıt olmadan ePub'a indir

...

Büyük Kırılma 1926 Viyana Konferansı’yla açılıp Ekim 1927’de TKP’de büyük bir kırılmayla, sadece tevkifat anlamında değil, tarihsel anlamda büyük bir kırılmayla noktalanan sürece ilişkin belgeleri Sinan Dervişoğlu’nun titiz ça...

1929 TKP Davası Türkiye Komünist Partisi’nin 1927 Tevkifatıyla açığa çıkıp tutuklanan Merkez Komitesi yerine kurulan Muvakat Merkez Komitesi’ nin en önemli üyeleri, yani Doktor Hikmet [Kıvılcımlı], İsmail [Bilen] ve Hüsametin ...

İrade-i Miliye Aytül Tamer’in araştırması iletişim tarihi ve toplumsal tarih incelemeleri için önemli bir çalışmadır. İrade-i Miliye araştırması için Prof. Dr. Korkmaz Alemdar şöyle yazıyor: "Söze, Aytül Tamer’in çalışmasının ...

TKP MK 1920-1921 Dönüş Belgeleri-2 TKP MK 1920-1921 Dönüş Belgeleri-1 ve 2 Tüstav Komintern Arşivi’ni esas alan üçüncü kitaptır. Tüstav 19 yılında Komitern belgelerinden oluşan bu arşivi dijital ortama aktardı. Mart 20’de başl...

Büyük Kırılma 1926 Viyana Konferansı’yla açılıp Ekim 1927’de TKP’de büyük bir kırılmayla, sadece tevkifat anlamında değil, tarihsel anlamda büyük bir kırılmayla noktalanan sürece ilişkin belgeleri Sinan Dervişoğlu’nun titiz ça...

...

...

Kitap Türleri

Tüstav İktisadi İşletmesi tüm kitaplar kayıt olmadan ePub veya PDF formatında indirilir

Tüstav İktisadi İşletmesi