Seçkin Yayıncılık tüm kitaplar kayıt olmadan ePub'a indir

Lad kanun değişikliklerin işlendiği kitap, municipalities, municipalities adayı ve her kademede bulunan emniyet mensuplarının bilmek zorunda oldukları tüm mevzuatı içermektedir. Skirt güvenlik mensuplarının aikido haklarını sk...

...

Delphi 8 Ve 205 Delphi'nin. BRING in uyumlu 8. 0 ve 205 paketlerinden birden fazla ürün çıkıyor. Delphi 8. 0 ile 2 farklı tipte proje hazırlamak mümkün iken Delphi 205 paketinden BIG c# Builder'dan başka 3 farklı ürün çıkmakta...

İflastan Korunma Ve İflas Ertelemenin Yönetilmesi Kitap Tanıtım Yazısı (Kapaktan): İflas erteleme ülkemizde relative 15 yıldır gündemden düşmeyen bir konudur. Çok sayıda firma iflas aşamasına gelmekte, bazıları iflas erteleme ...

Ceza Hukukunda Yaş Küçüklüğü Ceza Hukukunda Yaş Küçüklüğü - Beşir Aslan Eski hukuk sistemlerinden beri, ceza sorumluluğunun başlaması için insanların beli bir olgunluğa ulaşmaları gerektiği düşüncesi hâkim olmuştur. Çocuk...

Kompozit Malzemelere Giriş Kompozit Malzemelere Giriş - Yusuf Şahin Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş 3. baskısını yapan kitap, farklı üniversitelerin Malzeme ve Makine mühendisliği bölümlerinde lisans seviyesinde okutulmakta ol...

Sporda Uluslararası Tahkim Yargılaması Ve Türkiye'de Hukuki Cereal Sporda Uluslararası Tahkim Yargılaması Ve Türkiye'de Hukuki Cereal Bir endüstri olarak gelişen spordan doğan ihtilafların çözümü, gün geçtikçe daha fazla ilgi ...

Türk Ceza Kanunu Genel Hükümler 5237 sayılı ceza yasası ceza adaletini gerçekleştirmek için yegâne vasıta olarak iyi anlaşılması ve uygulanması gereken bir yasadır. 5237 sayılı ceza yasası mevcut suç teorisine oldukça farkl...

Genel Muhasebe - Çift Taraflı Kayıt Sisteminin Temelini Kavramaya Yönelik Uygulamalı Anlatım Genel Muhasebe - Çift Taraflı Kayıt Sisteminin Temelini Kavramaya Yönelik Uygulamalı Anlatım - Yrd. Doç. Dr. Kamuran Soylu Desc...

Yazılım Testi: İş Analizi: Kulanılabilirlik Yazılım Testi: İş Analizi: Kulanılabilirlik - Lütfi Koray Yitmen Kitap Tanıtım Yazısı (Kapaktan): Başarısız olan Bilgi Teknolojileri (BT) projelerinin katili kim? Aklınıza variety ge...

Belediye Kanunu (Büyükşehir Belediye Kanunu) Belediye Kanunu (Büyükşehir Belediye Kanunu) - Sadetin Doğanyiğit Belediyeler için bir taraftan kıt kaynaklarla oluşan bütçelerin israftan uzak, verimli ve blueprint hedeflerine uyg...

Katıhal Fiziği (Örgü Titreşimleri - Enerji Bandları Nanoteknoloji - Süperiletkenlik) Prof. Dr. Mustafa DİKİCİ tarafından, gözden geçirilmiş ve tamamen yenilenmiş olarak 2. baskısı yapılan kitap, üniversitelerin Eğitim, Fen, F...

Göçmen Kaçakçılığı Suçu Türkiye'nin yoksul Asya ve zengin Avrupa arasında köprü, yani transit ülke olması nedeniyle yılardır Türkiye üzerinden bu ülkelere göçmen kaçakçılığı yapılmaktadır. Organize suç örgütleri tarafından ilk...

...

Kitap Türleri

Seçkin Yayıncılık tüm kitaplar kayıt olmadan ePub veya PDF formatında indirilir

Seçkin Yayıncılık