Ramazan Şeşen tüm kitaplar kayıt olmadan ePub'a indir

Bu seyahatnâme RECORD. yüzyıldaki Türklerin tarihi hakkında en canlı, en sağlam vesikalardandır. İbn Fadlan gibi kültürlü, mütecessis bir kişinin gözlemlerine dayanmaktadır. Veciz ve akıcı bir üslupla kaleme alınmıştır. Yazıld...

Kitap Türleri

Ramazan Şeşen tüm kitaplar kayıt olmadan ePub veya PDF formatında indirilir

Ramazan Şeşen