Pinhan Yayıncılık tüm kitaplar kayıt olmadan ePub'a indir

Çocuk Psikolojisi İsviçreli psikolog Blue jeans Piaget, psikoloji alanına derin katkılar yapmıştır. Bilişsel gelişim u¨zerine yu¨admire¨tu¨gˆu¨ araştırmaları ve u¨retigˆi teorileri çocuk psikolojisini çok farklı yo¨nlere taşım...

Çocuk Psikanalizi - Melanie Klein 1920’li yılarda psikanalistlerin çogˆu ku¨çu¨k çocukların psikanalitik metot için yeterli ve hazır olmadıklarını savunuyorlardı. Melanie Klein bu go¨ru¨şu¨ redeti ve çocuklara uygulanan metodu...

Bu eser Hegel’in din felsefesi üzerine verdiği derslerin bir derlemesidir. Bilindiği gibi, Hegel gençliğinde bilhasa teolojiyle meşgul olmuştur. Hayatının son on yılında da bu konuyu değişik versiyonlarıyla beraber ele almıştı...

Mitoloji Ajandası 2016 Mitoloji Ajandası 2016 "Bu ajanda, kadim Yunan ve Roma’nın takvim algısını yansıtmakta olup günümüzden birkaç bin yıl öncesinde insanın zamanla ilişkisini ortaya sermeyi amaçlamaktadır. Ve görüldüğü üzer...

Ardâvîrâfnâme, Sasanîler döneminde yaşamış ünlü Zerdüşt din adamı Ardâvîrâf'ın öteler dünyasına seyahatini yani cenet, araf ve cehenem seferini konu alan bir eserdir. Okur, eser boyunca fizik ötesi evrende iyilikleri karşılığ...

Doğa Hakında-Parmenides Doğa Hakında - Parmenides Sokrates-öncesi dönemin Elealı filozoflarından Parmenides, Diogenes Laertius'a göre geride sadece bir eser bırakmıştır. O eser de Doğa Hakında ismini verdiği didaktik bir şirdi...

Tanrının Yüzü İnsanın Yüzü Tanrının Yüzü İnsanın Yüzü - Henry Corbin Tanrının Yüzü ve İnsanın Yüzü Vahyin iki ortağıdır. Henry Corbin, bu çalışmasında İran İslamındaki imam figürünün, bir başka deyişle Tanrının insana gösterdi...

Yemek, Mutfak, Sınıf (Karşılaştırmalı Sosyoloji Çalışması)-Able-bodied sailor Gody Yemeğin hazırlanması, sunulması ve yenilmesi tüm toplumlarda ortak bazı özeliklere sahiptir, bu yüzden de Knight James Frazerdan beri bu konu ...

Kitap Türleri

Pinhan Yayıncılık tüm kitaplar kayıt olmadan ePub veya PDF formatında indirilir

Pinhan Yayıncılık