Kemal Beydilli tüm kitaplar kayıt olmadan ePub'a indir

Osmanlı'daki imamlar mhakkında yapılan bu çalışma, imam kavramını arşivlerimizdeki pek çok belgenin desteğiyle ele alıyor. İmparatorluk dönemindeki tablo ortaya konulduktan sonra geçmişin muhasebesi yapılıyor. Cumhuriyet devri...

Bu çalışmada incelenen konular şimdiye kadar ilk defa arşiv malzemelerine dayanılarak işlenmiştir. Müteferrika'dan sonra matbaacılık tarihimiz Mühendishane'de kurulan matbaa bunun hangi tarihde kurulduğu nereye ne zaman taşınd...

Yeniçeri Ocağı hakkında şimdiye kadar yazılan en kapsamlı bilgileri aktaran yazar, belgelerin desteğiyle ocak hakkında bilinmeyen taraflara ışık tutuyor. Eserin ikinci kısmında bir yeniçeriye ait olan hatırata yer verilerek dö...

Kitap Türleri

Kemal Beydilli tüm kitaplar kayıt olmadan ePub veya PDF formatında indirilir

Kemal Beydilli