İlhan Üzülmez, Mahmut Koca tüm kitaplar kayıt olmadan ePub'a indir

Bu basıda kitabın içeriği yeni suç tipleriyle zenginleştirilmiş. Türk Ceza Kanununun "Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar" bölümünde düzenlenen ve kişisel verilerin korunması amacıyla ihdas edilen "Kişisel Verile...

Kitap Türleri

İlhan Üzülmez, Mahmut Koca tüm kitaplar kayıt olmadan ePub veya PDF formatında indirilir

İlhan Üzülmez, Mahmut Koca