Eğitim Yayınevi tüm kitaplar kayıt olmadan ePub'a indir

...

Anlayarak Hızlı Okuma ve Öğrenme Teknikleri - İsmail Mantıoğlu Okuma, geniş anlamda doğadaki varlıklan ve olaylan fark etme, anlamlandına ve yorumlamadır. Dar anlamda ise sembolerle oluşturulan şifreleri çözebilme becerisidir...

Geçici Derviş-Metin Oralöz Dağda inzivaya çekilmiş bir taş olmaktansa, duvarda bir kerpiç olma düşüncesi içinde yeniden faniler arasındayım. Yer aldığım hikmet zincirinden kurbağaların ne dediğini duyduğum andan itibaren haber...

...

Karanlık Noktadaki Beyaz Evren 4. Cİlt Dördüncü kitapta amaç, holografik evrenin yaratılış sisteminin uslup ve "araç"ları hakında bilgi vermektir. Kitap, ilk varlık suretinin beş nüveli (noktalı) eşkenar dörtgen veya balık biç...

Kitap Türleri

Eğitim Yayınevi tüm kitaplar kayıt olmadan ePub veya PDF formatında indirilir

Eğitim Yayınevi