Demavend Yayınları tüm kitaplar kayıt olmadan ePub'a indir

Bir Anenin Rüyası Elinizdeki kitapta, Doğunun büyük düşünür ve şairi Alame Muhamed İkbal’in Küliyatından seçilen şirler, olabildiğince şirsel bir tarzda çevrilmeye çalışılmıştır. Böylelikle çocuklarımızın şire duydukları ilgin...

Bir Başka Doğuş İran’ın çağdaş şairlerinden Furûğ Feruhzâd’ın dördüncü kitabı olan Bir Başka Doğuş, gerçekten de onun şirde yeniden doğduğunu göstermektedir. Furûğ bu eserde, judo şir yolunu çizmiştir. Bu kitaptaki şirlerde, y...

Arapça Okuma ve Yazma Arapça çok geniş, eski ve zengin bir kültürün ürünüdür. Özelikle dini hayata bu dilin önemli bir yeri vardır. Bu sebeple öteden beri biz Türkler bu dili sahipleri kadar benimsemiş ve onunla ilgilenmişiz. ...

İran Edebiyatı Tarihi "İran Edebiyatı Tarihi Başlangıçtan Gaznelilere Kadar" adını taşıyan bu kitap iki ana bölümden oluşmaktadır: Birinci Bölüm İslam'dan önce İran'da hüküm süren Medler, Persler / Akamenidler Sülukiler, Partl...

Mahmut Bey'i Miletvekili Yapın İran'ın çağdaş yazarlarından Muhamed-i Hicazi tarafından kaleme alınan "Mahmut Bey'i Miletvekili Yapın" adlı üç perdelik mizah türü oyun, 1949 yılında Tahran Tiyatrosu'nda sahnelenmiştir. Bu oyun...

Kitap Türleri

Demavend Yayınları tüm kitaplar kayıt olmadan ePub veya PDF formatında indirilir

Demavend Yayınları