Daniel Goffman tüm kitaplar kayıt olmadan ePub'a indir

Osmanlı İmparatorluğu coğrafi olarak Avrupa kıtasının bir parçası olmasına rağmen, kültür ve dinden kaynaklandığı iddia edilen farklılıkları vurgulayan geleneksel ve Şarkiyatçı tarih anlayışları, Osmanlı ile Batı dünyası arası...

Kitap Türleri

Daniel Goffman tüm kitaplar kayıt olmadan ePub veya PDF formatında indirilir

Daniel Goffman