Behçet Necatigil tüm kitaplar kayıt olmadan ePub'a indir

Çağdaş edebiyatımızın roman, hikâye, oyun ve anı türlerinde belli başlı eserleri tanıtan, yazarlarımızın hangi konuları nasıl işlediklerini özetleyen bu kitap, okuyacağınız eserler arasında zevkinize, sanat ve dünya görüşünüze...

". Her şey gibi bu mektubu da sana -belirtmeye pek lüzum yok ya- o çıfıt çarşısından farksız, eşyalar mezarlığı geniş, rezil ve muhterem odanın, üstü tornavidalar, paslı çiviler, bileği taşları ve binbir şeyle dolu ezeli masan...

Kitap Türleri

Behçet Necatigil tüm kitaplar kayıt olmadan ePub veya PDF formatında indirilir

Behçet Necatigil