Seçkin Yayıncılık Ceza Hukuku Kitapları kayıt olmadan ePub'da kitaplar indir

Seçkin Yayıncılık Ceza Hukuku Kitapları

Göçmen Kaçakçılığı Suçu Türkiye'nin yoksul Asya ve zengin Avrupa arasında köprü, yani transit ülke olması nedeniyle yılardır Türkiye üzerinden bu ülkelere göçmen kaçakçılığı yapılmaktadır. Organize suç örgütleri tarafından ilk...

Türk Ceza Kanunu Genel Hükümler 5237 sayılı ceza yasası ceza adaletini gerçekleştirmek için yegâne vasıta olarak iyi anlaşılması ve uygulanması gereken bir yasadır. 5237 sayılı ceza yasası mevcut suç teorisine oldukça farkl...

Ceza Hukukunda Yaş Küçüklüğü Ceza Hukukunda Yaş Küçüklüğü - Beşir Aslan Eski hukuk sistemlerinden beri, ceza sorumluluğunun başlaması için insanların beli bir olgunluğa ulaşmaları gerektiği düşüncesi hâkim olmuştur. Çocuk...

Kitap Türleri

Seçkin Yayıncılık Ceza Hukuku Kitapları kitaplar kayıt olmadan ePub veya PDF olarak indirilir

Seçkin Yayıncılık Ceza Hukuku Kitapları