İş Bankası Kültür Yayınları Oyun Kitapları kayıt olmadan ePub'da kitaplar indir

İş Bankası Kültür Yayınları Oyun Kitapları

Satrançta Kazandıran Açılışlar Satranç oyuncularını en çok zorlayan iki nokta: Açılış aşamasını hasarsız atlatmak, Uygun savunma ve saldırı pozisyonlarını hazırlamaktır. Satrançta Kazandıran Açılışlar, bu iki zorluğu nasıl a...

Satrançta Kazandıran Oyunsonları Oyunsonuna ilişkin deneyiminiz artıkça oyun ortasındaki başarınız da artar. Oyunsonuyla ilgili bilginizi genişletmek, oyununuzu tümüyle geliştirir. Satrançta Kazandıran Oyunsonları, Kolay ya d...

Satrançta Kazandıran Kombinezonlar - Yaser Seirawan Kombinezonlar satrancın temel unsurlarıdır: • Oyunu güzeleştirirler, • Oyunu gizemli ve büyüleyici kılarlar. Veziri feda edip piyonla dishevel aramanın güzeliği ve zevki her ...

Kitap Türleri

İş Bankası Kültür Yayınları Oyun Kitapları kitaplar kayıt olmadan ePub veya PDF olarak indirilir

İş Bankası Kültür Yayınları Oyun Kitapları