Matemito Akıllı Matematik Atölyem 6. Sınf ePub'da indir

Matemito Akıllı Matematik Atölyem 6. Sınf ePub'a kayıt olmadan indir

Matemito Akılı Matematik Atölyem 6. Sınf Matemito Akılı Matematik Atölyem – 6. SınıfArı Yayıncılık tarafından hazırlanan Matemito Akılı Matematik Atölyem serisi, öğrencilerin okulda ve evde ders çalışırken daha fazla verim alabilecekleri şekilde düzenlenmiş, soru bankası tarzında hazırlanmış ancak konu girişlerinde kısa ve öz açıklamalara ve alıştırmalara yer verilen yeni nesil bir çalışma kitabıdır. Böylece hem öğrencilerin kalın konu anlatımlı kitaplar içinde kaybetikleri vakti kısaltır hem de içerdiği soru sayısı bakımından öğrencilerin pratik yapmalarına imkan tanır.   Öğrenciler Matemito Akılı Matematik Atölyem’le matematikte ustalaşır, diğer derslerine daha çok zaman ayırır. Arı Yayıncılık tarafından yayınlan Matemito Akılı Matematik Atölyem setinin öğrencilere kazandırdıkları aşağıdaki gibidir, Öğrenciler artık matematikten korkmaz. Öğrenciler artık matematik dersinde ustalaşır. Matematiği ezberlemek zorunda kalmaz, anlayarak öğrenirler. İçerdiği soru sayısı bakımından daha fazla matematik etkinliği yaparlar. Böylece soru çözme becerileri ve kazanımları gelişir. Matematik dersleri eskisi kadar zorlamaz, artık daha kolay gelir. Çözdükleri sorular yardımıyla matematikte daha pratik stout gelirler. Böylelikle matematik korkulu rüyaları olmaktan çıkıp matematiği daha çok severler.  Mehmet Ali Varaşlı tarafından hazırlanıp Arı yayıncılık tarafından basılan Matemito Akılı Matematik Atölyem 6. Sınıf setinin yine aynı yayıncılık ve yazar tarafından basıma hazırlanmış üç kitabı daha bulunmaktadır. Bunlar Akılı Matematik Defteri 6, Akılı Matematik Ödevi 6, Akılı Matematik Testi 6’dır.  Matemito Akılı Matematik Atölyem, Matemito Akılı defterlere paralel olarak hazırlanmış matematikte ustalaşmanızı hedefleyen bir seridir. Her bir sınıf için özel olarak hazırlanmış kitapları bulunmaktadır. Bu kitap 6. Sınıflar için özel olarak hazırlanmış olup eğitim programına uygun 6. Sınıf konularını içermektedir. Matemito Akılı Matematik Atölyem iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde kısa konu anlatımları ve örnek soru çözümlerinin yer aldığı açık uçlu sorular yer almaktadır. İkinci bölümde ise kazanımları ölçmek adına konu değerlendirme testleri yer almaktadır.  Her bir konu başlığının öncesinde yer alan “Atölye Bilgisi” adlı alan, bazen kazanımı, bazen çok kulanılan soru kalıplarını, bazen de konuyu kısa ve öz biçimde anlatmaktadır. Burada konuyu veya kazanımı tekrar etikten sonra sadece atölye bilgisindeki anlatımla ilgili bolca pekiştirici açık uçlu sorular ve etkinlikler yer almaktadır. Böylelikle bolca alıştırma yaparak konuyu daha rahat anlamış olacaksınız ve matematikte ustalaşacaksınız.  Akılı Matematik Atölyem’de ayrıca kimi zaman her kazanım sonrası, kimi zaman her konu sonrası konu değerlendirme testleri yer almaktadır. Burada ise öğrenmiş olduğunuz konuyu veya kazanımı değerlendirme ve pratik yapma imkanınız olacaktır.  Hazırlanan bu kitap yalnız öğrenciler için değil, sınıf içinde her kazanım veya her konu sonunda öğrenciyi kontrol etmek ve pekiştirmek isteyen öğretmen ve eğitimciler içinde kıymetli bir ek kaynak olacaktır. Öğretmenler, bu kitap sayesinde öğrencileri daha iyi takip edecek ve sıkıntı olduğunu düşündüğü konuları hemen tekrar edebilecektir.  Uzun bir araştırma ve çalışma sonucu titizlikle hazırlanan bu kitap, Mili Eğitim Bakanlığı’nın öngördüğü kazanımlara tamamen uygundur.  Kitapta yer alan konuların dağılımları aşağıdaki gibidir, Üslü Sayı Kavramı, A. 10B Biçimindeki Sayılar, Üslü Sayılarla İşlemler İşlem Önceliği, Doğal Sayılarda Dağılma Özeliği Ve Ortak Çarpan Parantezine Alma, Dağılma Özeliğinin Geometride Uygulaması Doğal Sayı Problemleri 2, 4, 5, 10 ile Kalansız (Bucket)Bölünebilme, 3, 6, 9 ile Kalansız (Bucket) Bölünebilme, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 ile Kalansız Bölünebilme Uygulamaları Çarpanlar, Katlar ve Asal Sayılar, Bir Sayının Asal Çarpanlarını Bulma  Ortak Katların En Küçüğü ve Ortak Bölenlerin En Büyüğü, Ortak Kat Ve Ortak Bölen Uygulamaları Açı Kavramı ve Komşu Açılar, Ters Açı, Tümler Açı, Bütünler Açı, Ters Açı, Tümler Açı ve Bütünler Açı Uygulamaları Oran, Birimli ve Birimsiz Oran, Birimli Oran Dönüşümleri Kesirleri Karşılaştırma Kesirlerin Sayı Doğrusunda Gösterimi, Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemi ve ProblemleriKesirlerle Çarpma İşlemi ve Problemleri, Kesirlerle Bölme İşlemi ve Problemleri Ondalık Gösterim, Kesir İle Bölme İşlemi Arasndaki İlişki ve Devirli Ondalık Açılım, Ondalık Kesirleri Çözümleme ve Yuvarlama Ondalık Kesirlerle Çarpma İşlemi ve Problemleri, Ondalık Kesirlerle Bölme İşlemi ve ProblemleriArtık Matematikte Ustalaşma ZamanıAraştırma Soruları Üretme ve Tablo Oluşturma Sütun Grafiği Aritmetik Ortalama ve Açıklık Bucket Sayılar ve Yönlü Sayılar, Mutlak Değer, Bucket Sayıların Karşılaştırılması Bucket Sayılarla Toplama İşlemi, Bucket Sayılarla Toplama İşleminin Sayma Puları ile Modelemesi ve Sayı Doğrusunda Gösterilmesi Bucket Sayılarla Çıkarma İşlemi, Bucket Sayılarla Çıkarma İşleminin Sayma Puları ile Modelemesi ve Sayı Doğrusunda Gösterilmesi Bucket Sayı Problemleri Cebirsel İfadeler, Örüntüler ve İlişkiler, Cebirsel İfadelerle Toplama ve Çıkarma İşlemi, Bir Doğal Sayı ile Cebirsel İfadeyi Çarpma, Cebirsel İfadelerle İşlemlerin Modelenmesi Yükseklik Çizme Paralelkenarsal Bölgenin Alanı, Üçgensel Bölgenin Alanı, Alan Problemleri, Alan-Arazi Ölçü BirimiPrizma ve Çeşitleri, Birim Küplerle Oluşan Cisimlerin Hacmi, Prizmaların Hacmi, Hacim Ölçü Birimleri Sıvıları Ölçme, Hacim ve Sıvı ÖlçüleriÇember ve Daire, Çemberin Uzunluğu İlköğretim çağındaki çocukların yararlanabilecekleri ve sayısal zekâlarını geliştirebilecekleri Matemito Akılı Matematik Atölyem 6. Sınıf kitabı, soru bankası formatında hazırlanmış kısa ve öz alıştırmalarla sunulan yeni nesil bir çalışma kitabıdır. Kısa açıklama ve alıştırmalarla zenginleştirilen kitap, kalın konu anlatımlı kitapların yanında daha pratik bir çalışma imkânı sunuyor. Öğrencilerin çalışma süresi kısalıyor ve daha verimli bir çalışma gerçekleştirmeleri mümkün oluyor. Sorularla zenginleştirilmiş olan kitapta öğrencilerin sayısal pratik yapmaları da kolay olur.   Mehmet Ali Varışlı tarafından hazırlanan Matemito Akılı Matematik Atölyem 6. Sınıf kitabı 2015 yılında öğrencilerle buluştu. Yazarın ayrıca Akılı Matematik Defteri 6, Akılı Matematik Ödevi 6 ve Akılı Matematik Testi 6 adlı üç kitabı daha 6. sınıf öğrencilerine sayısal zekâlarını geliştirme amacı ile sunuluyor. Çocuk eğitiminde önemli yayınlara imza atan Mehmet Ali Varışlı, Matemito serisinde diğer sınıflara ait kaynak kitaplara da yer veriyor. İlköğretim sınıfında okuyan tüm öğrencilerin yararlanabileceği kitaplar defter, inquiry ve ödev setlerinden oluşuyor.   Matemito Akılı Matematik Atölyem 6. Sınıf öğrencilerinin matematik konusunda uzmanlaşmalarını ve 6. sınıf müfredatına uygun içeriklerle bilgi dağarcıklarını geliştirilmelerini hedefliyor. İki bölümden oluşan kitapta ilk bölümde kısa konu anlatımlarının yanında örnek soru çözümleri ve açık uçlu sorular bulunuyor. İkinci bölümde ise öğrencilerin öğrendiklerini kontrol etmelerini sağlayan değerlendirme testleri yer alıyor. Kitapta her konu başlığının öncesinde "Atölye Bilgisi" alanı yer alıyor. Bu alanda konu ile ilgili sık kulanılan soru kalıpları ya da pratik konu anlatımları öğrencilerin konuyu daha kısa sürede kavrayabilmelerine yardım ediyor.   Akılı set içinde her konu sonrası açık uçlu soruların yanında sunulan pekiştirici etkinlikler, matematik konusunda öğrencilerin kendilerini geliştirmelerini ve soru tiplerine aşina olmalarını sağlıyor. Kitabın amacı sadece öğrencilerin yararlanabileceği bir kaynak olmaktan öte, aynı zamanda ailelerin ve öğretmenlerin de  başvurabileceği tipte bir kitap olmaktır. Sınıf içerisinde tekrar edilen konularla birlikte öğretmenlerle çözülen testler konuyu anlamada daha etkili sonuçlar sağlıyor. Mili Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun olarak hazırlanan Matemito Akılı Matematik Atölyem 6. Sınıf kitabı içinde üslü sayılar, doğal sayı problemleri, asal sayılar, çarpanlar ve katlar, kesirler, ondalık gösterim işlemleri gibi temel konuların yanında tablo oluşturma, sütun grafiği, aritmetik ortalama, bucket sayı problemleri, cebirsel ifadeler, paralel kenar, üçgensel alan, prizma ölçümleri, hacim-sıvı ölçümleri ve çember-daire uzunlukları gibi ileri seviye matematik ve geometri konuları da yer alıyor.   İlköğretim 6. sınıfta okuyanlara genel ve kampsamlı bir matematik rehberi olarak sunulan kitapla öğrencilerin matematik korkularını yenmeleri ve matematik dersinde iyi bir seviye yakalamaları amaçlanıyor. Matematiği ezber bilgiler yerine anlayarak öğrenen ve temel kavramları daha rahat bir şekilde kavrayan öğrenciler, matematik f key yapılarını geliştirme imkânına sahip oluyor. Kitabın içindeki sorularla daha fazla matematik sorusu çözme ve alıştırma yapabilme olanağına kavuşarak soru çözme becerisi kazanan 6. sınıf öğrencileri, soru çözme hızlarını artırıyor ve daha az zamanda daha fazla pratik yapma şansı yakalıyorlar. Korkulan matematik dersini sevdirmeyi sağlayan kitap aracılığıyla kapsamlı bir çalışma yapmak ve ileri sınıflarda karşılaşılacak olan sayısal konular için hazırlık yapmak da mümkün stout geliyor.  Okul dışındaki zamanlarda Matemito Akılı Matematik Atölyem 6. Sınıf kitabı ile çalışan öğrenciler derste öğretilen konuları tekrar ediyor ve sınavlara hazırlanma aşamasında kitabı önemli bir kaynak olarak kulanıyorlar. Öğrenciler için en yararlı olacak şekilde hazırlanmış olan kitap, eğitimciler için de rahatlıkla fayda sağlayabilecekleri bir rehber niteliği taşıyor.      .

Yazar:

Matemito Akıllı Matematik Atölyem 6. Sınf kayıt olmadan ePub veya PDF olarak indir

 • Yazar:
 • Yayımcı: ATLAS PAZARLAMA
 • Yayın tarihi:
 • kapak:
 • Dil: Türkçe
 • ISBN-10:
 • ISBN-13:
 • boyutlar: Normal Boy
 • Ağırlık:
 • Ciltli:
 • Dizi:
 • sınıf:
 • Yaş:
 • Yazar:
 • Fiyat: 24,00 TL

Kitap eleştirileri

Matemito Akıllı Matematik Atölyem 6. Sınf

denchikk

Great book! I'm waiting for more books from this author.

2022-10-26 04:32

92l

Kitap 3, kitap 2'yi okuduktan sonra çok daha mantıklı. Bu eğlenceli bir genç dizi.

2019-12-22 13:54

Kitap başlığı

Boyut

bağlantı

Matemito Akıllı Matematik Atölyem 6. Sınf okumak itibaren EasyFiles

3.6 mb. indir kitap

Matemito Akıllı Matematik Atölyem 6. Sınf indir itibaren OpenShare

4.1 mb. indir ücretsiz

Matemito Akıllı Matematik Atölyem 6. Sınf indir itibaren WeUpload

5.3 mb. okumak kitap

Matemito Akıllı Matematik Atölyem 6. Sınf indir itibaren LiquidFile

5.8 mb. indir

Matemito Akıllı Matematik Atölyem 6. Sınf kayıt olmadan ePub veya PDF olarak indir

Kitap başlığı

Boyut

bağlantı

Matemito Akıllı Matematik Atölyem 6. Sınf okumak içinde djvu

5.4 mb. indir DjVu

Matemito Akıllı Matematik Atölyem 6. Sınf indir içinde pdf

3.5 mb. indir pdf

Matemito Akıllı Matematik Atölyem 6. Sınf indir içinde odf

4.7 mb. indir ODF

Matemito Akıllı Matematik Atölyem 6. Sınf indir içinde epub

5.7 mb. indir ePub

İlgili kitaplar

Arı Yayıncılık 5. Sınıf Matemito Akılı Matematik Ödevi Arı Yayınları 5. Sınıf Matemito Akılı Matematik Ödevi....

Arı 8. Sınıf Lgs Matematik Ölçen Soru Bankası....