Ekonomi-Emek-İş Dünyası kayıt olmadan ePub'da kitaplar indir

Ekonomi-Emek-İş Dünyası

Sermayenin dairesel hareketi üç aşamada yeralır ve birinci ciltteki sunuma göre aşağıdaki dizileri oluşturur. Birinci aşama: Kapitalist, meta ve emek pazarında alıcı olarak ortaya çıkar, parası metalara dönüşür, ya trim P-M do...

Bu çalışma, iktisat tarihinin bir bilim dalı olarak nasıl ortaya çıktığını incelemektedir. 1830’lardan 20. yüzyılın başlarına kadar uzanan bir zaman dilimi içine yayılan ve literatürde İngiliz Tarihçi Okulu adı verilen düşünce...

Kitap Türleri

Ekonomi-Emek-İş Dünyası kitaplar kayıt olmadan ePub veya PDF olarak indirilir

Ekonomi-Emek-İş Dünyası