Ayrıntı Yayınları İnceleme Kitapları kayıt olmadan ePub'da kitaplar indir

Ayrıntı Yayınları İnceleme Kitapları

Ezilenlerin Pedagojisi - Paulo Freire Paulo Freire hayatını ezilenlerin eğitimine, özelikle de okuma yazma bilmeyen yetişkinlerin eğitimine adamış bir eğitimci. Ezilenlerin Pedagojisi'nde ise sadece beli eğitim merkezlerinde ...

Hayatın Anlamı-Tery Eagleton Hayatın anlamı nedir? Daha fazla güç, servet, seks, aşk, çikolata, futbol, entelektüel tefekür ya da günü yaşamak mı? Hayatın bir anlamı var mıdır, yoksa o da tüm anlamlar gibi sadece postmodern b...

Kitap Türleri

Ayrıntı Yayınları İnceleme Kitapları kitaplar kayıt olmadan ePub veya PDF olarak indirilir

Ayrıntı Yayınları İnceleme Kitapları