rendyyoh

Rendy Yohans Yohans itibaren 1338 Štalcerji, Slovenya itibaren 1338 Štalcerji, Slovenya

Okuyucu Rendy Yohans Yohans itibaren 1338 Štalcerji, Slovenya

Rendy Yohans Yohans itibaren 1338 Štalcerji, Slovenya

rendyyoh

İslam Ortodoksluğu şampiyonu El Gazali, yüzyılı için inancın tartışmasız Renewer'ı, süperstar hukukçu, düşünür, öğretim görevlisi ve mistik, felsefe, tüzel topluluk mutabakatının rolü ve ta'wil ( hala bunun ne olduğunu bulmalıyız). İbn Rüşd, Al-Ghazali'nin İbn Sina ve El Farabi'ye ve diğer İslami filozoflara karşı güvensizlik suçlamasıyla aynı fikirde değildi. Ayrıca mutabakat ve ta'wil kavramlarına farklı bir bakış attı. Sonunda Al-Ghazali'nin görüşleri ana akım haline geldi ve İbn Rüşd'un kitapları yakıldı ve katkıları sapkınlık olarak kabul edildi. Artık ikisinin de öğrenebileceğimiz, dünyaya ilişkin basit görüşlerimizi genişletebileceğimiz ve İslam tarihinin en büyük düşünürlerinin bazı düşüncelerini iletebileceğimiz katkıları olduğunu biliyoruz.